Rozpoczęcie Roku Harcerskiego 2015 / 2016

Sobota 12 września okazała się być dla lubińskich zuchów i harcerzy idealnym dniem na rozpoczęcie roku harcerskiego - "Start Hufca ZHP Lubin 2015". Ponad 100 harcerzy z Lubina, Ścinawy oraz Chocianowa wybrała się na grę terenową po Lubinie. Uczestnicy mieli między innymi okazję poznać trochę lepiej ozonosferę, zasady segregacji odpadów, a także spróbować swoich sił w wyławianiu przedmiotów z krochmalu. Dla młodszych nie zabrakło atrakcji związanych z leśną fauną i florą. Gra rozpoczęła się pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego, a zakończyła podsumowaniem i apelem w Parku im. Jana Pawła II. Uczestnicy zgodnie przyznali, że pogoda była zamówiona, a zabawa wyborna. Każdy patrol otrzymał upominki i dyplomy za udział w Starcie. Uczestnicy wraz z organizatorami nie mogą się już doczekać następnej okazji do wspólnego harcowania, a takie już niebawem.


Czuwaj!
pwd. Angelika Rzeźwicka - komendantka SH "Falanga"
organizatorka Startu Hufca

 

Start Hufca

Organizatorzy Startu Harcerskiego : Komenda Hufca ZHP Lubin  oraz  Szczep Harcerski ,,Falanga” zapraszają wszystkie środowiska Hufca w dniu 12 września 2015r. na Start Hufca rozpoczynający rok harcerski 2015 / 2016


Start pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego dla harcerzy i harcerzy starszych, zuchy zaczynają swoja przygodę w Parku Jana Pawła II pod pomnikiem.

 

Więcej informacji znajdziecie w Regulaminie, który został wysłany na Wasze adresy mailowe.

 

Czuwaj!
hm.Beata Rzepka HR
zastępczyni komendanta hufca

Wakacyjny konkurs plastyczno-fotograficzny

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNO-FOTOGRAFICZNEGO „SZLAKAMI OSOBLIWOŚCI POWIATU LUBIŃSKIEGO”

 

1. Organizator:
Komenda Hufca ZHP Lubin
Zespół Programowy Hufca

Koordynator – hm. Beata Rzepka

 

2. Termin: 19.06.2015 – 31.08.2015r.

Ostateczny termin dostarczenia prac upływa 03 września 2015r.
Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w dniu 12 września na rozpoczęciu roku harcerskiego.

3. Cele turnieju:

- rozwijanie wyobraźni i twórczych umiejętności zuchów i harcerzy

- kształtowanie świadomości ekologicznej

- wzbogacanie wiedzy o Powiecie Lubińskim

- prezentacja talentów plastycznych / fotograficznych 

- rozbudzenie kreatywności

4. Uczestnicy konkursu

- zuchy

- harcerze

- harcerze starsi

- wędrownicy

- instruktorzy

 5. Warunki uczestnictwa
Samodzielne wykonanie prac zgodnie z tematyką konkursu i terminowe przesłanie na adres Organizatora.
HUFIEC ZHP W LUBINIE
UL. 1-GO MAJA 17a
59-300 LUBIN

z dopiskiem : Konkurs plastyczno-fotograficzny „Szlakami Powiatu Lubińskiego”

Prace nadesłane na Konkurs powinny być barwne, ukazywać powiat lubiński w sposób przyjazny, zachęcać turystów do przyjazdu.

Przedmiotem prac powinny być :

- zabytkowe obiekty architektoniczne

- środowisko wodne – fauna i flora

- krajobrazy , pejzaże

- zwyczaje i tradycje

- baśnie i legendy itp.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.

 6. Zasady zgłaszania prac konkursowych
 

A – CZĘŚĆ PLASTYCZNA

TECHNIKA I FORMAT PRAC 
- wszystkie techniki malarskie i grafiki warsztatowej.

- prace nie oprawione graficzne : w formacie A-3 lub A-4.

malarskie : maksymalnie 100x70 cm

UWAGA!!

Prosimy zadbać o właściwy transport prac. Prace zrolowane, złożone, pogniecione – nie będą przyjmowane.

WYMAGANIA KONKURSOWE 
- uczestnik konkursu może zgłosić od 1 do 2 prac.

- nie przyjmujemy prac zbiorowych.

- każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, typ oraz numer i nazwę gromady / drużyny.

- warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie prac wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia

B – CZĘŚĆ FOTOGRAFICZNA 
TECHNIKA I FORMAT PRAC

- akceptowane będą prace czarno-białe i kolorowe w dowolnej technice fotograficznej

w postaci odbitek w technice klasycznej lub drukowane na papierze fotograficznym.

- prace na nośniku elektronicznym nie będą rozpatrywane.

- dopuszczone do konkursu będą prace w formacie od 18x24 cm do 30x40 cm.

WYMAGANIA KONKURSOWE

- uczestnik konkursu może zgłosić do 2 prac pojedynczych

- każda praca powinna być wyraźnie opisana, a w opisie zawierać: tytuł, imię i nazwisko autora, wiek, typ oraz numer i nazwę gromady / drużyny - opisy powinny być wykonane w sposób nie uszkadzający odbitki (bez śladu na obrazie).

- do prac autor załącza pisemne oświadczenie o osobistym wykonaniu zdjęć z własnoręcznym i czytelnym podpisem

 

OŚWIADCZENIE

……………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

 

Ja niżej podpisana (y) oświadczam, że prace przygotowane na konkurs
wykonałam (em ) samodzielnie.

 

 

………………………………………….              …………………………………….
(miejscowość, data)                                      własnoręczny podpis

 

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie wymaga wypełnienia formularza zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie, stanowiącego załącznik nr 1  lub nr 2 do niniejszego Regulaminu.

2. Prace nadesłane po terminie nie będą dopuszczone do Konkursu (nie będą rozpatrywane).

3. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oraz dostarczeniem prac konkursowych ponoszą Uczestnicy Konkursu.

4. Organizatorzy nie biorą na siebie odpowiedzialności za uszkodzenia lub zaginięcie przesyłek przesłanych pocztą lub dostarczanych w inny sposób.

5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane w formularzu zgłoszeniowym, a przede wszystkim za zmianę danych osobowych i/lub adresu email, która uniemożliwi odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

 

Wrześniowa odprawa drużynowych

Zapraszam drużynowych i przybocznych na odprawę, która odbędzie się 2 września 2015r. o godz. 16.45 w biurze komendy hufca.

Obecność obowiązkowa.

 

Czuwaj !
hm. Beata Rzepka
zastępczyni komendanta hufca

Podsumowanie roku harcerskiego 2014 / 2015

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami więc przyszła pora na podsumowanie harcerskiego roku pracy 2014-2015. Drużyny harcerskie i gromady zuchowe spotkały się na biegu patrolowym na ścieżce edukacyjnej "Dolina Zimnicy" w Lubinie w dniu 19.06.2015 r. Wszyscy sprawdzili się ze znajomości  zasad udzielania I pomocy, terenoznawstwa, historii ZHP, struktury. Mimo, że pogoda nie sprzyjała na grę stawiło sie ponad 120 osób w reprezentacjach drużyn z Lubina, Rudnej, Raszówki i Chocianowa. Każdy mógł się ogrzać i posilić przy ognisku. Na koniec odbył się apel, na którym wręczono nagrody i wyróżnienia.


Klasyfikacja najlepszych jednostek Hufca ZHP w Lubinie w roku 2014/2015 przedstawia się następująco:

Gromady Zuchowe:
1. Miejsce - 19 GZ "Przyjaciele Zwierząt" z Lubina
2. Miejsce - 1 GZ "Magiczny Krąg Przyjaźni" ze Ścinawy
3. Miejsce - 74 DH "Szaniec" (pion zuchowy) z Chocianowa

Drużyny Harcerskie:
1. Miejsce - 74 DH "Szaniec" (pion harcerski) z Chocianowa
2. Miejsce - 13 DH "Bastion" z Lubina
3. Miejsce - 11 DH "Luna" z Rudnej.

Wymienione powyżej jednostki otrzymały tytuł Wzorowej Gromady/Drużyny Hufca ZHP Lubin, a ich drużynowi tytuły Wzorowych Drużynowych.
Wyróżnione jednostki hufca puchary, dyplomy oraz nagrody a wszyscy uczestnicy otrzymali upominki za udział.
.
Sponsorami nagród i upominków byli: Prezydent Miasta Lubina, Burmistrz Miasta i Gminy Ścinawa, Wójt Gminy Lubin, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów, Starosta Lubiński , Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagów i Kanalizacji.
Organizatorem imprezy była 77 DH "Silvestris" pod kierownictwem dh. Natalii Dyck.

Wracający po grze do domu zuchy i harcerze byli dumni i zadowoleni nie tylko z nagród ale z tego, że nie straszna im żadna pogoda i nawet w strugach deszczu potrafią doskonale się bawić.

Łukasz Nowicki - Komendant Hufca ZHP Lubin