START! Rusza Turniej Zastępów i Gromad!

 

Start Turnieju Zastępów

Dziś rusza pilotażowa edycja Turnieju Zastępów i Gromad! Pokażcie, że jesteście najlepsi w całym ZHP!

Ta kilkuletnia propozycja stawia w szranki harcerskie zastępy, usprawnia ich pracę, motywuje do ciągłego rozwoju, promując przy okazji kierunki programowe.

Masz jeszcze wątpliwości czy Twój zastęp powinien wziąć w tym udział? Dowiedz się więcej już teraz.

Turniej potrwa od 2014 do 2018 roku, każda z jego edycji rozpoczynać się będzie w październiku. Trzy etapy - jesienny, zimowy i wiosenny składać się będą na rok harcerski pełny nowych wyzwań, ciekawych zadań i rywalizacji ze środowiskami z całej Polski.
W tym roku jednak zmierzyć się bedą miały okazję tylko Zastępy Zastępowych, składające się z osób pełniących funkcję zastępowych i drużynowego, jako zastępowego ZZ (od 4 osób). Na potrzeby Turnieju za Zastęp Zastępowych uważa się także zastępy kadrowe i inne małe grupy o stałym członkostwie (np. Rady Drużyny).

  
Za każde zadanie możecie zdobyć od 10 do 50 punktów. Aby osiągnąć maksymalną liczbę, postarajcie się, żeby wasze potwierdzenia zadań były czytelne i dobrej jakości. Nie musicie pisać długich sprawozdań! Wystarczą fotografie, jednak pełne szczegółów związanych z realizacją zadania. Nie ma limitu w ilości wykonywanych zadań, każde dodatkowe wykonane zadanie to dodatkowe punkty we współzawodnictwie dla waszego zastępu.

Za każdy etap otrzymacie plakietki na proporzec, a na najlepszych... czekają naprawdę atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Rejestrujcie się na stronie www.turniej.zhp.pl - czekają tam na Was ciekawe, różnorodne zadania i już kilkadziesiąt zastępów, gotowych, by podjąć się rywalizacji! 

Teraz Afryka! - nowa propozycja programowa

Powszechna wiedza na temat Afryki w Polsce jest bardzo mała. Wielokrotnie podejmowane różne działania edukacyjne przynoszą wprawdzie pewien skutek, ale jest on daleki od zadawalającego. Tymczasem, jak mówi wielu – Afryka to kontynent XXI wieku!
Stąd pomysł na propozycję programową „Teraz Afryka”. Dziś trafia w wasze ręce!

 
Nasz projekt ma na celu zmieniać tę rzeczywistość. We współpracy z Fundacją Ekonomiczną Polska – Afryka Wschodnia opracowaliśmy materiały (propozycje programową, mapy, krótkie filmiki itp.), które pomogą zrozumieć i pokażą życie na sąsiadującym z naszym kontynencie.

 
W propozycji programowej znajdziecie wiele pomysłów na realizację tematów dotyczących Czarnego Lądu. W zależności od metodyki i wieku będą do nich min. należały:

  
- zróżnicowany kontynent wielu ludów, kultur, państw,
- największe królestwo zwierząt na Ziemi,
- szkoła i czas wolny młodego skauta w Afryce,
- rytm, śpiew, taniec – tym żyje Afryka,
- rośliny – podstawa posiłków w Afryce,
- ważne momenty w życiu Afrykańczyka,
- granice od linijki – jaka była historia Afryki?,
- ekonomia w Afryce – innowacyjność z potrzeby,
- afrykańscy nastolatkowie XXI wieku,
- skauting w Afryce – afrykańskie początki, bogactwo w różnorodności,
- zagrożenia dla natury w Afryce – skutki dla nas,
- rodzina polisą ubezpieczeniową Afrykańczyka - rola wspólnoty,
- jak mądrze pomagać w rozwoju Afryki?,
- kontynent XXI wieku – rozwój Afryki.

   
Więcej informacji o Afryce i jej życiu, ubranych w pomysły na zbiórki, gry, ćwiczenia, projekty czy też pomysły na międzynarodową służbę znajdziecie w materiale Teraz AFRYKA! Zachęcamy do wykorzystania go podczas przygotowywania zbiórek!

  
Materiału szukajcie w Centralnym Banku Pomysłów!     http://cbp.zhp.pl/propozycje/

 

 

 
hm. Emilia Kulczyk
członkini GK ZHP

Szare Szeregi - 75 lat temu

 

27 września 1939 roku Związek Harcerstwa Polskiego przeszedł do konspiracji i przyjął kryptonim „Szare Szeregi”. Nie zapomnijcie o tej rocznicy!

Oddajmy cześć naszym bohaterom, przybliżmy harcerzom i harcerkom historię Szarych Szeregów. W Centralnym Banku Pomysłów na stronie www.cbp.zhp.pl w zakładce propozycje programowe znaleźć możecie m.in. Teki drużynowych - Szare Szeregi oraz Harcerze i harcerki w Powstaniu Warszawskim, jak również materiał Kamyk na szańcu, ułatwią Wam one realizację zadań i zajęć związanych z historią „Szarych Szeregów”. Znajdziecie w nich wiedzę dotyczącą konspiracyjnej pracy harcerek i harcerzy podczas II wojny światowej. 

  

hm. Emilia Kulczyk-Prus
członkini Głównej Kwatery ZHP

Wybory delagatów na IX Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP

W dniu 5 września odbył się Nadzwyczajny Zjazd Hufca Lubin podczas którego wybierano delegatów na IX Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP, który odbędzie się 18 października 2014r.

Do komisji wyborczej wpłynęły 3 wnioski :
hm. Pauliny Lew
pwd. Tomasza Natońskiego
phm. Katarzyny Rudnickiej

W wyniku jawnego głosowania delegatami Hufca Lubin na IX Zjazd Chorągwi Dolnośląskiej ZHP zostali :

hm. Paulina Lew
pwd. Tomasz Natoński

Gratulujemy !