Zjazd Hufca ZHP Lubin 2019 zakończony


W niedzielę 9. czerwca br. w Galerii Zamkowej odbył się Zjazd Hufca ZHP Lubin. Celem Zjazdu było podsumowanie pracy za lata 2015-2019 oraz wybór władz Hufca.

Pracę komendanta i komendy oceniono bardzo pozytywnie udzielając wszystkim członkom komendy na wniosek komisji rewizyjnej absolutorium.

Komendant hufca wręczył członkom kadry hufca podziękowania, wręczono też szczególne wyróżnienia w postaci

- "Krzyży za zasługi dla ZHP" w stopniu brązowym dla phm. Karoliny Cych oraz phm. Tomasza Natońskiego

- "Honorowej odznaki Chorągwi Dolnośląskiej ZHP" w stopniu brązowym dla pwd. Marty Wrześniak oraz w stopniu srebrnym dla hm. Beaty Rzepki, phm. Radosława Kobyłeckiego, phm. Karoliny Cych oraz phm. Tomasza Natońskiego

wręczone przez hm. Paulinę Lew - członkinię Rady Naczelnej ZHP oraz phm. Patryka Przykotę - przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Chorągwi Dolnośląskiej ZHP.

Uchwalono nowy plan rozwoju Hufca ZHP Lubin na lata 2019-2023.

Wybrano także nowe władze w następującym składzie: 

Komenda Hufca:
hm. Łukasz Nowicki - komendant,
pwd. Anna Wiśniewska - skarbnik,
phm. Tomasz Natoński - zastępca komendanta ds. organizacyjnych,
phm. Karolina Cych - członkini komendy ds. kształcenia i pracy z kadrą,
pwd. Maciej Rapa - członek komendy ds. programowych,
pwd. Norbert Żukowski - członek komendy ds. kwatermistrzowskich.

Komisja Rewizyjna:
phm. Radosław Kobyłecki - przewodniczący,
hm. Franciszka Franczak - zastępca przewodniczącego,
phm. Aldona Karlak - członkini komisji.  

Uroczystość zakończył tradycyjny krąg przyjaźni oraz wspólne pamiątkowe zdjęcia.