Sztandary ZHP znowu z nami!

W minionym tygodniu Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej przekazało nam 4 sztandary Związku Harcerstwa Polskiego, które znaleźli w swoich zasobach.

Komendant Hufca - hm. Łukasz Nowicki osobiście podziękował Towarzystwu za te cztery cenne pamiątki dla Harcerzy i Instruktorów Hufca Lubin.